Logo Advocaat Kathleen Van doorsselaere

Advocaat Kathleen Van Doorsselaere onderscheidt zich op verscheidene vlakken.

Toegankelijkheid

Steeds in overleg met de cliënt

Streven naar oplossingen

Nauwgezette behandeling en opvolging van uw dossier

Transparantie en duidelijkheid

Niet alleen wordt iedere stap in het dossier genomen in overleg en samenspraak met de cliënt, bovendien wordt er gestreefd naar een duidelijke en verstaanbare communicatie met de cliënt.
Advocaat Kathleen Van Doorsselaere streeft ernaar u op een duidelijke manier wegwijs te maken in het juridische kluwen.

Voortdurend mee evolueren

Design by Maxx-iT