Logo Advocaat Kathleen Van doorsselaere

Advocaat Kathleen Van Doorsselaere onderscheidt zich op verscheidene vlakken.

Toegankelijkheid

Steeds in overleg met de cliënt

Belangrijk is het goede contact en het overleg met de cliënt. Er wordt steeds geluisterd naar de cliënt en samen wordt besproken wat de mogelijkheden zijn en welke aanpak best wordt gevolgd.

Elke belangrijke handeling die moeten worden gesteld wordt eerst ter goedkeuring aan de cliënt overgemaakt en de cliënt wordt steeds op de hoogte gebracht van elke stap in het dossier.

Streven naar oplossingen

Nauwgezette behandeling en opvolging van uw dossier

Transparantie en duidelijkheid

Voortdurend mee evolueren

Design by Maxx-iT