Logo Advocaat Kathleen Van doorsselaere

Advocaat Kathleen Van Doorsselaere onderscheidt zich op verscheidene vlakken.

Toegankelijkheid

Steeds in overleg met de cliënt

Streven naar oplossingen

Veel te vaak worden er onnodig en voorbarig gerechtelijke procedures gevoerd.

Een gerechtelijke procedure is niet altijd in het belang van de partijen. In sommige gevallen kan er zelfs meer worden bereikt via een minnelijke regeling.
Daarom wordt er gestreefd naar minnelijke oplossingen.
Samen met de cliënt kan er een voorstel worden uitgewerkt of kan er onderhandeld worden met de tegenpartij. Het belang van de cliënt zal daarbij steeds voorop worden gesteld.

Een gerechtelijke procedure is steeds slechts de tweede stap.

Nauwgezette behandeling en opvolging van uw dossier

Transparantie en duidelijkheid

Voortdurend mee evolueren

Design by Maxx-iT